Styrelsen

Vi träffas ca en gång i månaden och beslutar om klubbens fortsatta verksamhet.
Har du något önskemål om något? Tips på var vi ska synas eller liknande?
Hör av dig till email hidden; JavaScript is required

För att läsa våra protokoll behöver du inloggningsuppgifter som du får del av som medlem.
Dokument->Protokoll.

Linnea Jakobsson
Ordförande


Iréne Löfroth
Vice ordförande


Helena Öhman
Sekreterare


Jimmy Jakobsson
Kassör


Göran Nilsson
Ledamot


Anders Olofsson
Ledamot


Lena Malmhäll
Ledamot