Styrelsen

Vi träffas ca en gång i månaden och beslutar om klubbens fortsatta verksamhet.
Har du något önskemål om något? Tips på var vi ska synas eller liknande kanske?
Hör av dig till email hidden; JavaScript is required Det är för dig vi finns till!

Vill du ta del av våra protokoll så kan du läsa dem under menyn Dokument->Protokoll.

Linnea Jakobsson
Ordförande


Iréne Löfroth
Vice ordförande


Helena Öhman
Sekreterare


Jimmy Jakobsson
Kassör


Göran Nilsson
Ledamot


Anders Olofsson
Ledamot


Lena Malmhäll
Ledamot